Ethnic Minorities of Gansu Province (甘肃省)
This page was last updated on: July 27, 2017
Ethnic Minorities in Gansu Province are the Tibetans, the Salar, the Dongxiang, the Tu, the Bonan and the Yugurs (not Uygurs!) . Mongolians may also be found in Gansu Province, as they live throughout the entire North of China.
The Hui are well represented in Lanzhou, the Capital City, where they are as usual traditionally engaged in trade and commerce.
Guyuan
Baiyin
Qin Ling Mts
Sanguankou - Helan Pass Great Wall of China
Great Wall of China at GuYuan
Qiaowan
Jinchang
Yumen
Gantang
Nangchen
Songwei (=Zhongwei) (Ningxia Hui AR)
Yanchi
Delingha
Dachaidan
Chaka
Gonghe
Chaka, Qinghai Province
Huangyuan, Qinghai Province
Yugur
Bonan
Dongxiang
Aksay
Golmud
Tongren (Qinghai province)
XiaHe'
Pingliang
JiaYuGuan
Zhangye
Dunhuang
QingYang
Tianshui
Kong Tong Shan (2123 meters)
Wuwei
Yang Guan Pass - 1st Gate in the West - Han & Tang Dynasty
Bei Shan Range
JiaYuGuan Fortress & Suspended Arm Great Wall (Ming Dynasty)
Mogao Caves - Buddhist Holy Site & UNESCO Wolrd Cultural Heritage
Yu Men Gate & Toll House - Han & Tang Dynasty Great Wall
Labrang Monastery
BingLing Si - Buddhist Caves
Xumi Shan Buddhist Caves
To Main Menu of All Websites at DrBen.Net
ChinaReport.com at
Go to www.drben.net webring
Gansu Province of China
More Information on Tianjin City Province
Wider Area Hainan City Province - Hainan Geographic Map 1A
Bla Bla Map of...
Dunhuang at "The Mouth of China" ...
Xinjiang
AR
Xi'An , Capital of Shaanxi Province
Lanzhou, Capital of Gansu Province
South
JiaYuGuan
DunHuang
Republic of Mongolia
Ningxia
Shaanxi
Sichuan
Qinghai
Inner-Mongolia AR
Overview Map of Gansu Province and surrounding area's. Click for Full Sized Version.
TengGer  Desert
Helan Highlands
Ordos
Desert
Gobi Desert
Gobi Desert
Taklamakan Desert
Qinghai Plateaux
Ngoring Hu
<- Lop
Nur
Sichuan
Har Hu
Anxi River
Yellow River
LinXia (Hui)
Gannan (Tibetan)
DingXi
TianShui
BaoJi (Shaanxi Province)
PingLiang
QingYang
Wu'Du
XiaHe' + Labrang Monastery
WuWei
JinChang
Anxi
LiuYuan
YaDan Land-forms
YingGuan Tunnel Entrance
Suo Guan Tunnel Entrance
JingTie Shan (5206 meters)
Qilian Shan (5564 meters)
Maji Shan - Buddhist Holy Mountain & UNESCO World Cultural Heritage Site
Sanwei Shan (2520 meters)
Liu Pan Shan (2928 meters)
Helan Shan (3556 meters)
WuHai (Inner Mongolia)
Alxa Youqi (Inner Mongolia)
Nanhua Shan
DingBian Great Wall of China (Ming Dynasty)
ZhongWei Great Wall of China (Ming Dynasty)
YongChang Great Wall of China (Ming Dynasty)
Bai Shan - White Mountain (Height 2013 Meters)
Xingxingxia (Xinjiang-Uygur AR)
Mazhong Shan
Mazhong Shan - Horses' Manes Mountain (2584 meters)
Gongpuquan (Pass)
Jiangjuntai
Qiaowan
Anxi
JiuQuan
JiuQuan
Dingxi
Lanzhou
Gannan
Linxia
Xining
Xining, Capital of Qinghai Province
Wudu
Yinchuan
Yinchuan, Capital of Ningxia Province
Xi'An
Wuhai
Zhangye
Yellow River
Bayan Har Mts
Golmud, Qinghai Province
Yellow River
Yellow River
Kazakh
Salar
Salar
Yugur
Tu
Tu
Menyuan, Qinghai Province, China (PRC).
Jiuquan Huangnibao Yugur Autonomous Township o/t Yugur Nationality, Gansu Province, China (PRC).
Tibetan
Mongol
To China Report - Index/Main Menu
Shizuishan, Ningxia Province
Amnye Machen Mts
Heimaha, Qinghai Province
Gonghe, Qinghai Province
Darin, Qinghai Province
Darin
Dachaidan, Qinghai Province
Delingha, Qinghai Province
Tuosi
Lake
Dabuxun
Lake
Gandan (Gansu Province)
Yanchi (Ningxia Hui AR)
Diedu
Die'Du
Magu
MaGu
Jiuzhi (Qinghai province)
He'Nan (Qinghai province)
Xunhua (Qinghai province)
Huashixia, Qinghai Province
Madua, Qinghai Province
Madua
Qingshuihe, Qinghai Province
Xiawu, Qinghai Province
Nangchen, Qinghai Province
Longshi, Qinghai Province
Zaling
Lake
Xiawu
Yumen
Alxa Youqi
Ejin Qi
Ejin Qi (Inner Mongolia)
Aksay- Capital of Aksay Kazakh Autonomous County, Gansu Province, China (PRC).
Huixian
Huixian
Hui
Mongol
Mati Si Buddhist Caves - Horses Hoof Temple
Zhangye Great Wall of China (Ming Dynasty)
Khara-Koto Ruins, today Heicheng, Alxa Banner, Inner-Mongolia AR
Base
20
JSLC
Click to Enlarge !
Guyuan (Ningxia Hui AR)
Baiyin
Hanzhong (Shaanxi Province)
This page was last updated on: July 27, 2017
My Great Web page
Gansu Sources
Gansu Province
Baiyin Home
Gansu Province Home
China Offline Sources
AsiaReport.com Home
China Report Home
China Online Sources
China Online Store
China Maps
China
China Photo Galleries
China Report Club
Wuwei
Wuwei Home
Baiyin Prefecture
Zhangye
Zhangye Home
Tianshui
Tianshui Home
JiaYuGuan
JiaYuGuan Home
JiuQuan Prefecture
Aksay AC Home
Dunhuang City Home
JiuQuan Home
Dingxi Home
Dingxi Prefecture
Gannan Home
Gannan Prefecture
Lanzhou
Lanzhou Home
Huixian Home
Longnan Prefecture
Pingliang
Pingliang Home
Linxia (Hui) Prf.
Linxia Home
Qingyang
Qingyang Home
Jinchang
Jinchang Home
Yellow River in Gansu
Gansu History
Gansu Monuments
Gansu Maps
Gansu Minorities
Gansu Economy